Jas a chvění aneb gymnosofické drobky II

Jas a chvění aneb gymnosofické drobky II

Ateliér fyzického divadla vám nabízí dva komponované večery složené z autorských absolventských představení studentů třetího ročníku. Jedinečné kousky od klaunských výstupů přes choreografi ckou práci a využití multimédií po performance fyzického divadla.

Jazmína Piktorová: Na jazyku vlas

Jedna v dvoch, dvaja v jednom.
Priamočiara cesta k jadru dvojakosti.

Tvůrčí tým

 • Koncept: Jazmína Piktorová
 • Účinkují: Jazmína Piktorová, Tomáš Janypka
 • Scénografie: Markéta Plachá
 • Světelný design: Zuzana Režná
 • Produkce: Markéta Štefanová

Viktor Černický: Parolapolea

Odrazovým mostíkom pre predstavenie je otázka vplyvu okolitého prostredia na ľudské jednanie. Parolapolea zvyšuje viditeľnosť fyzického sveta, ktorý vytŕha človeka z nečinnosti a uvádza ho do pohybu. Gravitačná sila, zotrvačnosť, objem priestoru, svetlo a zvuk, to všetko sú činitele, na ktoré reagujeme v každom momente nášho žitia. Ako sa v pôsobení toľkých síl a parametrov, ktoré celkom prirodzene určujú náš spôsob existencie, prejavuje ľudská vôľa? Sólo pre jedného tanečníka, dve tyčky a tri rozmery vonkajšieho sveta.

Tvůrčí tým

 • Choreografie a performance: Viktor Černický
 • Hrají: Viktor Černický
 • Coaching: Jaro Viňarský
 • Scénografie: Standa Cibulka
 • Sound design: Panáčik
 • Lighting design: Zuzana Režná
 • Produkce: Markéta Štefanová
 • Podpora: Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Silvie Kudelová: Žena a život

„Dneska ráno jsem viděla představení: Na střechu chrámu sedali a znovu letěli a kroužili a zas sedali holubi. Lítali a kroužili kolem mých oken. Tak volně. Ti posraní městští holubi, víte? Jen tak pro nic za nic." 

Kde vzít jistotu, že dělám všechno úplně správně?

Tvůrčí tým

 • Autor a aktér: Silvie Kudelová
 • Odpovědný vedoucí: Pierre Nadaud, Tomáš Hubáček
 • Výtvarnice: Hana Čichoňová
 • Světla: Jonáš Garaj, Michal Fridrich
 • Produkce: Kateřina Balíková a Martina Součková
  Sponzor: Air 55 s.r.o.

Tomáš Janypka: Monochromy
"Sólo pro jednoho performera a diváky"

V každom z nás prevláda jedna farba.
Ako sa vysporiadať s tým čo si po roky nesieme v sebe a nevenovali sme tomu pozornosť? V jeden okamžik je potreba sa rozhodnúť, treba sa vyfarbiť. Subtilné hľadanie toho, kto sme práve v tomto momente.

Tvůrčí tým

 • Autor: Tomáš Janypka
 • Dramaturgická spolupráce: Šimon Peták
 • Scénografie: Standa Cibulka
 • Světla: Zuzana Režná
 • Produkce: Martina Součková, Kateřina Balíková

Datum preméry: 16. března 2016

Délka představení: 150 min. včetně 20 min. přestávky

Počet repríz: 3

 

Zpět

print Formát pro tisk

Kategorie: Sezóna 2015/2016